U…

-heeft ruzie met een collega (of meerdere collega’s)
-wordt gepest op de werkvloer
-heeft problemen met uw leidinggevende(n)
-u heeft als leidinggevende/directie problemen met uw medewerkers

Dit kunnen allemaal redenen zijn om mediation/bemiddeling in te zetten op de werkvloer. Mediation is gericht op het gezamenlijk zoeken naar de oorzaak en het oplossen van conflicten. Mariëtte heeft al bemiddeld bij tal van werkgerelateerde conflicten. Mediation blijkt zeer effectief.