SCHEIDEN

Vechtscheiding voorkomen

Als je op een vechtscheiding uit bent omdat je in alles gelijk wilt krijgen en je het onderste uit de kan wilt halen, dan moet je niet naar een mediator gaan. Zonde van je tijd en geld. Want bij mediation werken partijen constructief sámen aan oplossingen. Aan oplossingen die goed voelen voor beide partijen. Dus ook voor de kinderen, als die er zijn.

De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en, als er minderjarige kinderen zijn, in een ouderschapsplan. De inhoud van die overeenkomsten is door jullie zelf bedacht. Aan afspraken die je samen hebt gemaakt, wil je je ook houden. Dat is het basisidee van mediation.

Mediation is betaalbaar en effectief. Het zorgt ervoor dat cliënten constructief met elkaar in gesprek blijven om tot afspraken te komen. Mediation voorkomt vechtscheidingen; alleen advocaten hebben belangen bij vechtscheidingen. Bij mediation werken jij en je partner, onder mijn begeleiding, zélf aan oplossingen. Als mediator luister ik naar jullie zonder te oordelen. Ik ben neutraal en onpartijdig. De gesprekken die we voeren, zijn vertrouwelijk.

Jullie nemen vrijwillig deel aan de mediation. Maar vrijwillig betekent wat anders dan vrijblijvend. Er wordt dus inzet van jullie verwacht om tot werkbare oplossingen te komen.

De gesprekken met Mariëtte brachten rust in onze chaotische scheidingsperiode

Mediation en advocatuur ineen
Van Wissen Mediation werkt intensief samen met echtscheidingsadvocate Corrina Mikkers. Dat resulteert in een juridisch hoogwaardig convenant en solide ouderschapsplan.

Ik wil graag dat er contact met mij wordt opgenomen:

    Aanpak mediation

    • Half uur gratis intake
    • 3 tot 5 mediationgesprekken van ca. 2 uur
    • Indien nodig: begeleiding advocaat