Nog redelijk onbekend: de alimentatieverzekering

Ruzie in de familie… ‘Jij werd altijd voorgetrokken’. ‘Nee, jij!’
September 6, 2019
WORKSHOP: DE IMPACT VAN NON VERBALE COMMUNICATIE
October 23, 2019

Nog redelijk onbekend: de alimentatieverzekering

Vormt alimentatie een groot gedeelte van uw inkomen of bent u zelfs afhankelijk van de betaling ervan? Weet u dat als uw ex-partner overlijdt, de betaling van de partner- en/of kinderalimentatie direct stopt? Een alimentatiepolis kan voorkomen dat u in de financiële problemen raakt.

Een alimentatiepolis is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. Dat betekent dat de verzekering elke maand het verzekerd bedrag uitkeert als de verzekerde (de alimentatiebetaler) overlijdt. Leeft de verzekerde nog op de einddatum? Dan volgt er geen uitkering. De verzekering stopt op de afgesproken einddatum.

Degene die alimentatie ontvangt, verzekert zich en betaalt de premie. Dat kan ook enkele jaren na de scheiding nog geregeld worden. De alimenatiebetalende ex-partner dient wel een gezondheidsverklaring in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij en een handtekening onder de polis te zetten omdat er een levensverzekering op zijn (of haar) naam wordt afgesloten.