FAMILIERUZIE

‘Ruzie komt in de beste familie voor’.
Het is een bekend gezegde en het klopt.

Ruzie komt voor in arme en rijke families, tussen ouders en kinderen, tussen kinderen onderling, tussen schoonkinderen en schoonouders, enzovoorts, enzovoorts. De ruzies kunnen gaan over opvoeding, over erfenissen, over te weinig op bezoek komen, over het voortrekken of juist achterstellen van (schoon)kinderen, over een opmerking die niet goed is gevallen.
Soms doen familieleden moeite om de ruzie bij te leggen. Soms zien ze elkaar jarenlang niet, of nooit meer. Mediation is een veelgebruikte manier om met familie- of gezinsleden conflicten op te lossen. Zeker als het om erfeniskwesties gaat en er veel geregeld moet worden, is het belangrijk om hier als familie samen goed uit te komen.

Mariëtte bemiddelt ook regelmatig bij familiebedrijven. Als het om de onderlinge contacten gaat, over opvolging, over haat en liefde, en vaak over onuitgesproken gevoelens en gedachten.

Verhaal uit mijn mediationpraktijk

Ik voel me een buitenbeentje

“Ik kom uit een gezin met drie kinderen. Ik heb me altijd een buitenbeentje gevoeld, net of ik er niet helemaal bijhoorde. Ik ben nu eind 40, heb een eigen gezin. Door de jaren heen ben ik me steeds meer terug gaan trekken uit mijn ouderlijk gezin. Mijn ouders zijn inmiddels op leeftijd en ik voel me er toch niet goed bij dat ik zo weinig contact met ze heb. De anderen hebben het samen altijd gezellig. Ik weet niet of ik écht iets aan de situatie wil veranderen. Meestal denk ik dat het daar te laat voor is. Maar het knaagt en ik ben er in mijn hoofd te veel mee bezig. Hoe moet dit nu verder”

Niet iedere familieruzie is oplosbaar met een familiediner. Mediation zet wel zoden aan de dijk
Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen: