Die OMA’s die we hebben…Leg eens uit

Janine Abbring: denk aan NIVEA
September 2, 2019
Positieve gedachten creëren? Maar HOE dan? 
September 4, 2019

Die OMA’s die we hebben…Leg eens uit

In mijn blog over Janine Abbring had ik het gisteren over de OMA’s die wij allemaal hebben: onze oordelen/overtuigingen, meningen en aannames. Daar kreeg ik vragen over: Kun je er meer over vertellen? En vooral: Hoe komen we van die oma’s af?

We zitten onbewust vol met oma’s. We vinden van alles over personen en situaties. Soms spreken we die oordelen en aannames uit, soms niet. Maar als we ze niet uitspreken, dan zenden we non-verbaal wel onze mening uit: met onze gezichtsuitdrukkingen, onze houding en gebaren, met de stiltes die we laten vallen, met onze ogen…

Tijdens trainingen en coaching maak ik mensen bewust van hun oma’s. Dan pas beseffen ze hoeveel oma’s ze hebben/uitspreken en hoeveel negatieve energie die oma’s kosten. Terwijl ze vaak niet eens weten of de oma’s die ze hebben wel waar zijn….Want ze hebben het namelijk niet GEVRAAGD aan de ander. Je kunt bijvoorbeeld wel denken dat Trudy ongeïnteresseerd in de vergadering zit, maar is dat werkelijk zo? VRAAG het aan Trudy! En als ze inderdaad toegeeft ongeïnteresseerd te zijn: wat is daar dan de reden van? Als je die open vragen neutraal stelt, zonder oma’s erin, krijg je relevante informatie waar je iets mee kunt.

VERDER LEZEN vanaf LinkedIn

Vaak zijn oma’s gebaseerd op de eerste indruk die mensen van iemand, of van een situatie hebben. En het is mensen eigen om vervolgens ‘bewijzen’ te verzamelen die hun eerste indruk bevestigen. Sterker: mensen raken in de war als iemand best aardig blijkt te zijn, terwijl ze die als onaardig hadden ingeschat (en daar hun houding op hadden afgestemd).

Oké, hoe kom je nu van die oma’s af? Bemerk je bij jezelf een oma, schrijf die dan op. Elke keer weer! Leg schrijvend uit waarom je die oma hebt. Waar is die oma op gebaseerd? Wat zijn de gevolgen van die oma voor jou? Ga je je bijvoorbeeld anders gedragen? Word je verdrietig, boos, wantrouwend, stil door je oma’s? Vertel dus wat die oma met jou doet, wat de gevolgen zijn. En: had die oma nut (bijv. om jezelf te beschermen), of werkte die oma juist belemmerend in jou contact met die ander?

Vervolgens ga je bedenken en opschrijven hoe je die oma’s kunt vervangen door positieve gedachten. En bedenk hoe je je gaat gedragen als je die positieve gedachte hebt.

Toegegeven: Het is geen makkelijke klus en het opschrijven en bijhouden kosten tijd. Maar het hebben van negatieve, belemmerende gedachtes kost nog veel meer tijd en energie. Tijd en energie die je beter in andere zaken kunt steken! En ik beloof je: zonder oma’s word je een veel leuker mens! Voor jezelf en voor anderen.